Nhạc Việt

Về làng Sen Trọng Tấn
Nguyện Mãi Yêu Anh Saka Trương Tuyền - Lưu Chí Vỹ
Con Biết Linh Mục Quang Lâm
Yêu Trong Vô Vọng Dương Triều Vỹ
Rồi Sẽ Tan Mau Đan Trường
Chờ Nhau Nhé Bằng Cường
Họa Mi Hót Trong Mưa Trần Cao Cẩm Tú
Trăm năm không quên Vy Oanh - Quang Hà
Tình Mẹ Vy Oanh