Nhạc Trữ Tình
Tình Ca Quang Thọ
Không bao giờ quên em Châu Kiệt Phương
Đêm Tóc Rối Huỳnh Thanh Vinh
Hương Sen Hùng Thanh
Mùa Xuân Cưới Em Công Hoan - Diệu Thắm
Quê mẹ Tâm Như
Mẹ Tân Cổ Khưu Thúy
Lạy Phật Quan Âm Thạch Thảo - Mạnh Linh