Pop
Havana Camila Cabello - Young Thug
Lily Nhiều ca sĩ
Hard White Nicki Minaj
Ngõ Vắng Đông Nhi
Lovehappy Beyoncé - Jay Z
Nhói Dykey Nhân - Yin Max
Muốn Nói Khắc Việt
Girls Like You Maroon 5 - Cardi B
Waiting For You Ngọc Kayla
Believe Eminem
Majesty Nhiều ca sĩ