Nhạc Trữ Tình

Hãy Quên Anh Phước Lộc
Anh ở đầu sông em cuối sông Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Trộm Nhìn Nhau Hàn Thái Tú
Lá thư đô thị Hoàng Vĩnh Nam
Nhạc rừng Trung Hậu
Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Lê - vân My
Tình Chết Theo Mùa Đông Đan Nguyên Bí Ẩn
Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Quế Trân
Hoa Cài Mái Tóc Hoàng Công Danh