Nhạc Việt - Nhạc Cách Mạng

Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái - Quang Lê
Yêu Là Cưới Kevin Trần - Billy Hoang Phong
Lửng Lơ Nhiều ca sĩ
Sến Ngọc Sơn - Ngọc Khang