...
Trang Giấy Trắng Phạm Trưởng
...
Tình Là Sợi Tơ Phạm Trưởng
...
Tình Bạn Phạm Trưởng
...
Tim Anh Chỉ Có Em Phạm Trưởng
...
Thương Lắm Miền Trung Phạm Trưởng
...
Thà Quên Đi (Remix) Phạm Trưởng
...
Thà Quên Đi Phạm Trưởng
...
Tan Bao Yêu Thương Phạm Trưởng
...
Tai Nạn Phạm Trưởng
...
Số Phận Phạm Trưởng
...
Sim Khuyến Mãi Phạm Trưởng
...
Sao Vậy Em Phạm Trưởng
...
Sao Mình Vẫn Yêu Phạm Trưởng
...
Nơi Em Thuộc Về Phạm Trưởng
...
Nợ (New Version) Phạm Trưởng