Only C - Lou Hoàng - V.A
Take Off (Reggeaton Version) Hoàng Rapper - Only C
Đẩy Nhiều ca sĩ
Socola Anh Và Em Only C - Tôn Khang
Như Một Giấc Mơ Đinh Phương Ánh - Only C
Một Mình Có Buồn Không Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng
Tắt Đèn Only C - Isaac
Bước Trên Ngàn Mây Only C - Avatar Boys