...
Ngày tết quê em Lâm Chấn Huy
...
Mùa xuân ơi (remix) Lâm Chấn Huy
...
Người ơi Lâm Chấn Huy
...
Nắng có còn xuân Lâm Chấn Huy
...
...
...
Sai lầm khi yêu em Lâm Chấn Huy
...
Cạm bẫy Lâm Chấn Huy
...
Cơn Mưa Tình Si Lâm Chấn Huy
...
...
Nỗi nhớ trong đêm Lâm Chấn Huy
...
Tình cuồng si Lâm Chấn Huy
...
Hoa cỏ mùa xuân (remix) Lâm Chấn Huy
...
...