...
...
Chuyện Chúng Mình 2 Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
...
Chờ Anh Bên Đồi Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
...
Chiều Bên Đồi Sim Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh
...
Buồn Trong Kỷ Niệm Lưu Ánh Loan
...
Biết Đến Bao Giờ Lưu Ánh Loan
...
Bến Duyên Lành Lưu Ánh Loan
...
Anh Theo Vợ Bé Lưu Ánh Loan
...
Anh Đừng Nói Yêu Em Lưu Ánh Loan
...
Tình Đẹp Làm Chi? Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
...
Thương Lắm Miền Tây Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
...
Giọt Lệ Đài Trang Lưu Ánh Loan
...
Cây Bã Đậu Lưu Ánh Loan
...
Mùa Xuân Cưới Em Lưu Ánh Loan
...
Lòng Mãi Yêu Thương Lưu Ánh Loan - Hồng Phượng