...
...
Khi Anh Nhớ Em Bằng Cường
...
Lần Nào Em Cũng Thế Bằng Cường
...
Thu Yêu Thương Bằng Cường
...
Vẫn Yêu Đời Bằng Cường
...
...
...
I Just Wanna Say (Remix) Bằng Cường
...
Xin Lỗi Tình Yêu Này Bằng Cường
...
Yêu Thật - Thật Khó Bằng Cường
...
Duyên tại ý trời Bằng Cường
...
Chỉ còn là ký ức Bằng Cường
...
...
Yêu Cô Bạn Thân (Beat) Bằng Cường
...
Cánh Hồng Xuân Beat Nhiều ca sĩ