...
Thu Hát Cho Người Trương Phi Hùng
...
Xóm Đêm Trương Phi Hùng
...
Nếu Em Đừng Hẹn Trương Phi Hùng
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trương Phi Hùng
...
Định Mệnh Trương Phi Hùng
...
Đường Tím Bằng Lăng Trương Phi Hùng
...
Ăn Năn Trương Phi Hùng
...
Ga Chiều Phố Nhỏ Trương Phi Hùng
...
Lệ Đời Trương Phi Hùng
...
Tiền Là Cát Bụi Trương Phi Hùng
...
Màu Xác Phượng Rơi Trường Sơn (Fm Band) - Trương Phi Hùng
...
Lk Áo Mới Cà Mau Trương Phi Hùng
...
Cầu Tre Kỷ Niệm Trương Phi Hùng
...
Em Về Với Người Trương Phi Hùng
...
Con Đường Mang Tên Em Trương Phi Hùng