Trương Phi Hùng

Xin Đừng Trách Đa Đa Trương Phi Hùng
Tiếng Hát Chim Đa Đa Trương Phi Hùng
Mùa Xuân Đầu Tiên Trương Phi Hùng
Rừng Chưa Thay Lá Trương Phi Hùng
Yêu Cô Gái Bạc Liêu Trương Phi Hùng
Ngợi Ca Quê Hương Em Trương Phi Hùng
Linh Hồn Tượng Đá Trương Phi Hùng
Lá Thư Đô Thị Trương Phi Hùng
Đồi Thông Hai Mộ Trương Phi Hùng
Đập Vỡ Cây Đàn Trương Phi Hùng
Đàn Sáo Hậu Giang Trương Phi Hùng
Chiều Cuối Tuần Trương Phi Hùng
Thấm thía

Tống Gia Vỹ

02
Gửi Về Quan Họ

Bảo Ngoan - Phạm Lực

04
Yêu nhau nửa ngày

Phan Mạnh Quỳnh

05
06
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Nạp tiền cho tui

Dalink Studio

05