...
Khúc nhân sinh Kim Linh
...
...
...
...
...
Xuân Gò Vấp Kim Linh
...
...
Ước Gì Kim Linh
...
...
Xuân Quê Tôi Hồ Quang Lộc
...
Trái Tim Ngây Ngô Hồ Quang Lộc
...
Tình Đẹp Quê Hương Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
...
Ru Con Thuyền Mộng Hồ Quang Lộc - Giáng Tiên
...
Ngày Ấy Em Đi Hồ Quang Lộc
...
Mưa Cầu Vồng Hồ Quang Lộc