Hồ Quang Lộc - Kim Linh

Lỡ Mối Duyên Quê Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng
Nỗi Lòng Tha Hương Hồ Quang Lộc
Lạy Phật Quan Âm Hồ Quang Lộc
Tổ Ấm Tô Tài Năng - Kim Linh
Ước Gì Kim Linh
Dù ta xa cách Hồ Quang Lộc
Vòng tay tình yêu Hồ Quang Lộc
Đoản ca xuân Hồ Quang Lộc
Yêu em dài lâu Hồ Quang Lộc
Đồi thông hai mộ Hồ Quang Lộc