...
...
Người Ta Hỏi Anh Lương Chấn Nam
...
Thấu Hiểu Tình Đời Lương Chấn Nam
...
Nên Khóc Hay Phải Cười Lương Chấn Nam
...
Mùa Xa Nhau (Piano) Lương Chấn Nam
...
Mùa Xa Nhau (Ballad) Lương Chấn Nam
...
Vầng Trăng Khóc (Vinahouse) Lương Chấn Nam
...
Lữ Khách Vượt Thời Gian Lương Chấn Nam
...
...
Lời Tự Sự Lương Chấn Nam
...
Lời Anh Muốn Nói (Organ) Lương Chấn Nam
...
Họa Mây (Ballad) Lương Chấn Nam
...
Họa Mây (Edm) Lương Chấn Nam
...
Hết Rồi (Vinahouse) Lương Chấn Nam
...
Hãy Nói Anh Nghe Lương Chấn Nam