So Hi - 1DEE - Devilman TYO - Dreamy Dust

Giữ Lấy Nhiều ca sĩ
Hoa Xương Rồng Nhiều ca sĩ
Nhạt Nhòa Nhiều ca sĩ
Vút Bay Nhiều ca sĩ
Như Thế Thôi Nhiều ca sĩ
Badboi 1DEE - JayM
Visionary Lover Devilman TYO - mess.
Im Still Riding 1DEE - Drasta
Nói Đi Em Beat 1DEE - JayM