...
Nhạc rừng Thanh Ngọc - Đông Quân
...
Thầm Kín Thanh Ngọc - Trần Tuấn Kiệt
...
Ngọn lửa trái tim Thanh Ngọc
...
Cám Ơn Vô Thường Thanh Ngọc
...
Thụy Khúc Thanh Ngọc
...
Cafe đắng và mưa Thanh Ngọc
...
Trăng xưa Thanh Ngọc
...
đôi khi Thanh Ngọc
...
Chiếc xe nai Thanh Ngọc
...
...
...
...
trăng bên sông Thanh Ngọc
...
Mưa đông Thanh Ngọc
...
Tình Xa Vắng Thanh Ngọc