Vũ Đặng Quốc Việt - Võ Lê Vy

Thị Trấn Võ Lê Vy
Thưa Mẹ Con Về Trương Thảo Nhi - Vũ Đặng Quốc Việt
Chào Nhé... Vũ Đặng Quốc Việt - Đông Hùng Idol
Ru 3 Võ Lê Vy
Khoảng Trời Bình Yên Vũ Đặng Quốc Việt
Độc Thoại Võ Lê Vy
Ô Hay Hải Yến Idol - Vũ Đặng Quốc Việt
Chiều Hôm Ấy Vũ Đặng Quốc Việt - Trần Nghĩa
Mãi Không Rời Xa Lương Bích Hữu - Vũ Đặng Quốc Việt
Em Về Tóc Xanh Quốc Bảo - Võ Lê Vy
Mùa Gió Cũ Trung Quân - Vũ Đặng Quốc Việt