Minant - Nguyenn
BUÔNG TAY Nguyenn - Junki Trần Hòa
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2 Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Rối Bời Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Xa Rồi Còn Đâu Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Giờ Còn Đâu Opal - Minant
Suy Tư Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn