Hoàng Rapper - Nghị Martin

Tạm Biệt Hoàng Rapper
Sinh Nhật Hoàng Rapper
Nước Mắt Hoàng Rapper - Mi Lan
Ngủ Ngon Hoàng Rapper - Phương Trinh
Na No Hoàng Rapper - Mi Lan
Mồ Côi Hoàng Rapper - Mi Lan
Mất Anh Hoàng Rapper - Phương Trinh
Lặng Yêu Hoàng Rapper - Mi Lan
Lần Cuối Hoàng Rapper
Không Thể Hoàng Rapper
Hồi Sinh Hoàng Rapper
Gương Vỡ Hoàng Rapper - Mi Lan
Đừng Đi Hoàng Rapper - Mi Lan
Cô Độc Hoàng Rapper
Cá Tháng 4 Hoàng Rapper - Băng Di