...
...
...
Nồng Nàn Khúc Hát Tỉnh Thanh Trọng Tấn - Anh Thơ
...
Mùa Xuân Đi Chợ Bắc Hà Trọng Tấn - Anh Thơ
...
...
...
...
Tình Ca Tây Nguyên Anh Thơ - ploong thiết
...
Nghe Em Câu Hát Văn Chiều Nay Việt Hoàn - Anh Thơ
...
Tình Ca Mùa Xuân Anh Thơ - Lê Anh Dũng
...
...
Hãy về thăm quê em Việt Hoàn - Anh Thơ
...
Dáng đứng bến tre Trọng Tấn - Anh Thơ
...
Bắc Hà yêu thương Trọng Tấn - Anh Thơ
...