Lâm Quốc Hưng

Một dạ hai lòng Lâm Quốc Hưng
Người đã như mơ Lương nhật duy - Lâm Quốc Hưng