Lil Tecca
Money On Me Lil Tecca
Jetski Nhiều Ca Sĩ - Lil Tecca
Count Me Out Lil Tecca
Senorita Lil Tecca
The Score Lil Tecca
Molly Girl Lil Tecca
Love Me Lil Tecca
Dui Lil Tecca
Weatherman Lil Tecca
Phenom Lil Tecca
Amigo Lil Tecca
Bossanova Lil Tecca
Left, Right Lil Tecca
Out Of Luck Lil Tecca
Did It Again Lil Tecca
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Cà Phê

Min.

08
Cưới Thôi

Masew - B Ray

09
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

10
Có Anh Ở Đây Rồi

Anh Quân Idol - Dương Edward

11
Vầng Trăng Cô Đơn

Dương Edward

12