...
Khi Ta Biết Nhiều Ca Sĩ - Dyan
...
ROSE Nhiều Ca Sĩ - BIM
...
Còn Thở Là Còn Gỡ Nhiều ca sĩ
...
Christmas (Baby Please Come Home) Nhiều Ca Sĩ - Tori Kelly
...
Sunday Hiphop Cypher Nhiều Ca Sĩ - 16 Typh
...
Alright Nhiều Ca Sĩ - Redman
...
Qualified Snoop Dogg - Nhiều Ca Sĩ
...
Việt Nam Tử Tế Tóc Tiên - DTAP
...
...
STAY Nhiều Ca Sĩ - Thỏ Á Sầu
...
Xin Nhiều Ca Sĩ - Đạt G
...
MoonBow Nhiều Ca Sĩ - anh Tia
...
Máu Đỏ Da Vàng Erik - DTAP
...
Quấn Lấy Nhau Nhiều Ca Sĩ - Chill Mal
...
Vô Cảm Nhiều Ca Sĩ - DJ TUS