Trung Quân
Chơi Vơi Trung Quân - K-ICM
Căn Phòng Mưa Rơi Quang Vinh - Trung Quân
về phía mưa Trung Quân
tan trong mưa Trung Quân
trong nhà ngày mưa Trung Quân - Negav
Yêu Làm Chi Trung Quân - Huỳnh Tú
Nhật Ký Nhiều ca sĩ
Thánh giá Trung Quân - Đỗ Ái Tử
Không có em Trung Quân
When Christmas Comes To Town Trung Quân - Đăng Khoa