...
Không Quan Trọng Beat Phan Mạnh Quỳnh - Lê Bảo Bình
...
Yêu Vội Vàng Beat Lê Bảo Bình
...
Em Nói Em Chán Lê Bảo Bình
...
Kết Thúc Lâu Rồi Beat Lê Bảo Bình
...
Không Cảm Nhận Beat Lê Bảo Bình
...
Quay lưng về nhau remix Lê Bảo Bình
...
Đài Loan (New Ver.) Lê Bảo Bình
...
...
Lại Nhớ Người Yêu Lê Bảo Bình
...
Nhớ Gia Đình (New Ver.) Lê Bảo Bình
...
...
Từng Lầm Lỗi Lê Bảo Bình
...
...
Yêu Nhầm Người Lê Bảo Bình
...