Vũ Thịnh - Fanny
Sao Vẫn Còn Yêu Vũ Thịnh - Fanny
Khi Ta Già Lofi Vicky Nhung - Vũ Thịnh
Khi Ta Già Vicky Nhung - Vũ Thịnh
Hai Chúng Ta Vũ Thịnh - Fanny
Bảo Bối Của Anh Marcson Nguyễn - Vũ Thịnh
Bảo Bối Của Anh (Beat) Marcson Nguyễn - Vũ Thịnh