...
Đèn Khuya Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Dấu Chân Kỷ Niệm Đàm Vĩnh Hưng
...
Cây Đàn Bỏ Quên Đàm Vĩnh Hưng
...
Biết Nói Gì Đây Đàm Vĩnh Hưng
...
Tình Yêu Online (Remix) Đàm Vĩnh Hưng
...
Tình Buồn Của H (Remix) Đàm Vĩnh Hưng
...
Lạc Mất Em (Remix) Đàm Vĩnh Hưng
...
Niềm Đau Chôn Dấu Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Bài Ca Tết Cho Em (Remix) Đàm Vĩnh Hưng - Vũ Hà
...
Bài Cuối Cho Người Tình Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
...
Phận Tơ Tằm Đàm Vĩnh Hưng
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Đàm Vĩnh Hưng
...
Nửa Đêm Ngoài Phố Đàm Vĩnh Hưng