...
Đưa em đến nơi xa Nhạc không lời
...
...
Dù năm tháng tàn phai Beat Nhạc không lời
...
Chúng ta là anh em tốt Nhạc không lời
...
Tim anh tan vỡ Nhạc không lời
...
Phố mưa rơi Nhạc không lời
...
Tất cả đã qua Nhạc không lời
...
Nỗi buồn đêm mưa Nhạc không lời
...
Gánh trong tim nỗi buồn Nhạc không lời
...
...
Còn yêu sẽ còn chờ Nhạc không lời
...
Thay lòng đổi dạ Nhạc không lời
...
Anh bỏ thuốc em sẽ yêu Nhạc không lời
...
Đâu ai là của ai Nhạc không lời
...
Dù sao vẫn yêu em Nhạc không lời