...
Đắng Môi Phạm Trưởng
...
Đàn Ông Là Thế (Remix) Phạm Trưởng
...
...
Cô Hàng Xóm (Remix) Phạm Trưởng
...
Cô Hàng Xóm Phạm Trưởng
...
Cô Đơn Ly Café (Remix) Phạm Trưởng
...
Chiếc Lá Khô Phạm Trưởng
...
Chiếc Áo Cô Đơn Phạm Trưởng
...
Chia Tay Để Em Vui Phạm Trưởng
...
Bên Em Mùa Xuân Phạm Trưởng
...
Bebe Của Anh Phạm Trưởng
...
Bất Lực Phạm Trưởng
...
Bài Học Phạm Trưởng
...
...
Anh Mơ Được Ôm Em Phạm Trưởng