...
Khó Đoán Phạm Trưởng - Trịnh Phong
...
Khi Cô Đơn (Remix) Phạm Trưởng
...
Hãy Sống Cho Ngày Mai Phạm Trưởng
...
Hai Con Đường Phạm Trưởng
...
Em Vô Tình Hay Cố Ý Phạm Trưởng
...
Em Về Đâu Phạm Trưởng
...
...
...
Dối Gian Tình Đầu Phạm Trưởng
...
Đợi Chờ Một Ngôi Sao Phạm Trưởng
...
Dịu Dàng Sắc Xuân Phạm Trưởng
...
Điều Lo Sợ Nhất Phạm Trưởng - Nguyên Khôi
...
...
Dấu Hiệu Tình Yêu Phạm Trưởng
...
Dành Cho Một Ai Đó Phạm Trưởng