KALYN - Zunni Hoàng Tùng Anh
Sáng Nắng Chiều Mưa Zunni - Hyee Phạm
Say Hola Nhiều Ca Sĩ - Zunni Hoàng Tùng Anh
Hẹn Zunni Hoàng Tùng Anh - Long Keenyo