Jang Mi - Hiền Hồ - Han Sara - OSAD - Gala Nhạc Việt

Bông Ô Môi Jang Mi - Minh Luân
Hạnh Phúc Xuân Nhiều ca sĩ
Một Đêm Vui Vẻ Nhiều ca sĩ
Tết Đến Rồi Vui Thôi Uni5 - Gala Nhạc Việt
Một Năm Đã Qua Nhiều ca sĩ
Mẹ Ơi! Tết Vạn Dặm Xa Bùi Anh Tuấn - Gala Nhạc Việt
Công Chúa Xuân Han Sara - Seachains
Lỡ Yêu Mất Rồi Han Sara - Tùng Maru
Tớ Thích Cậu (Acoustic) Han Sara - Huỳnh Hiền Năng