...
when its time Nhiều Ca Sĩ - KayC
...
...
sometimes Nhiều Ca Sĩ - KayC
...
dream Nhiều Ca Sĩ - KayC
...
indaroom KayC - SuperC
...
SUNDAY SADNESS Nhiều Ca Sĩ - KayC
...
late9date KayC - DanDee
...
Cho Anh Đi Lại Nhiều ca sĩ
...
Stay (Chill Ver.) KayC - Devilman TYO
...
Không Ai Như Anh Đâu Nhiều Ca Sĩ - KayC
...
Cho Đến Ngày Sau KayC - Trung Tran
...
All Time Bae KayC - Nan