KayC - Trung Trần - Wxrdie - NST
Bạn Thân Ơi Wxrdie - Droppy
Tìm Đến Nhau Trung Trần
Runaway Beat Nhiều ca sĩ
OOTP Beat Nhiều ca sĩ
OOTP Nhiều ca sĩ
Colddern Beat SuperC - Wxrdie
Tối Thứ 7 Trung Trần - Groovie Lã Thắng
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Cà Phê

Min.

08