Vicky Nhung - K-ICM
Hoa Không Hương Văn Mai Hương - K-ICM
Chân Mây (Live Performance) Phương Thanh - K-ICM
Chân Mây Phương Thanh - K-ICM
Du Hành Vào Tâm Trí K-ICM - Gigi Hương Giang
Chơi Vơi Trung Quân - K-ICM
Một Đêm Vicky Nhung