...
...
Cơn Bão Lòng Hồ Ngọc Hà - Dan Truong
...
Hơn cả một tình yêu Hồ Ngọc Hà