Trương Linh Đan

Mẹ Ơi Đừng Khóc Trương Linh Đan
Em mất anh rồi Trương Linh Đan
Xóa tên nhau Trương Linh Đan
Quên Anh Em Làm Được Trương Linh Đan
Đừng Bận Tâm Em Trương Linh Đan
Khi Hai Ta Lặng Im Trương Linh Đan
LK Xuân Mậu Tuất Trương Linh Đan