Tiêu Châu Như Quỳnh
Ru Con Tình Đau Tiêu Châu Như Quỳnh
Sống Vươn Cao Tiêu Châu Như Quỳnh - Nguyễn Duyên Quỳnh
Nơi Hư Vô Lạc Lối Tiêu Châu Như Quỳnh - AURORA
I Will Survive (Live) Tiêu Châu Như Quỳnh
I'll Be Home For Christmas Tiêu Châu Như Quỳnh
Last Christmas Tiêu Châu Như Quỳnh
Let It Snow Tiêu Châu Như Quỳnh
Yêu Mãi Xuân Ơi Tiêu Châu Như Quỳnh
Mrs Lonely (ft Hà Lê) Tiêu Châu Như Quỳnh
Mrs.Lonlely (MV Ver.) Tiêu Châu Như Quỳnh - Hà Lê
Mrs.Lonely Tiêu Châu Như Quỳnh - Hà Lê
Mơ Ước Ngày Trở Về Tiêu Châu Như Quỳnh
Trôi về ngày cũ (Beat) Tiêu Châu Như Quỳnh