Orijinn - Prod By Sony Trần - Spidey

Liên Minh Beat Nhiều ca sĩ
Liên Minh Nhiều ca sĩ
Ice Gang Beat Nhiều ca sĩ
Diving Beat Nhiều ca sĩ
Diving Nhiều ca sĩ
Lak Nhiều ca sĩ
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05