Bùi Trung Đẳng - Ngọc Kiều Oanh

Thương Về Miền Trung Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
Sầu Tím Thiệp Hồng Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
Sa Mưa Giông Phượng Hằng - Bùi Trung Đẳng
Sầu Lẻ Bóng Bùi Trung Đẳng
Ơn Đảng Bùi Trung Đẳng
Nhẫn Cỏ Cho Em Bùi Trung Đẳng
Mưa Nửa Đêm Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
Lối Thu Xưa Bùi Trung Đẳng
Mẹ Ơi Mai Con Về Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
Lòng Mẹ Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
Giọng Ca Dĩ Vãng Bùi Trung Đẳng
Đêm Kỷ Niệm Bùi Trung Đẳng
Chuyện Tình Ba Mùa Mưa Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Bùi Trung Đẳng - Phương Cẩm Ngọc