Bùi Trung Đẳng - Ngọc Kiều Oanh

Bình Dương Quê Em Ngọc Kiều Oanh
Gợi Nhớ Quê Hương Ngọc Kiều Oanh
Tình Theo Bến Đỗ Phuong Huynh - Ngọc Kiều Oanh
Trách Ai Bây Giờ Ngọc Kiều Oanh
Duyên Nợ Làng Quê Ngọc Kiều Oanh
Trắc Trở Ngọc Kiều Oanh
Xuân Đẹp Làm Sao Ngọc Kiều Oanh
Giấc Ngủ Đầu Nôi Ngọc Kiều Oanh
Xuân Xa Mẹ Ngọc Kiều Oanh