Hà Thúy Anh
Hứa với em Lai Anh Tú - Hà Thúy Anh
Đôi Ngã Chia Ly Khưu Huy Vũ - Hà Thúy Anh
Thu Cạn Hà Thúy Anh
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05