...
Lắng Thùy Chi
...
Khúc Xuân Đinh Mạnh Ninh - Thùy Chi
...
Khoảnh Khắc Thùy Chi
...
...
Hòa Nhịp Con Tim Nhiều ca sĩ
...
Hà Nội Thùy Chi
...
...
...
Vì Khi Đã Yêu Vũ Duy Khánh - Thùy Chi
...
Ánh Trăng Trẻ Thơ Nhiều ca sĩ
...
...
...
Phố Cổ Thùy Chi
...
...