Nguyễn Hoàng Nam
Đội Ơn Chúa Mà Đi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Tình Yêu Đời Đời Nguyễn Hoàng Nam
Về nhà Cha Nguyễn Hoàng Nam
Mình Lo Việc Chúa Nguyễn Hoàng Nam - Isaac Thái
Chúa Giáng Sinh Nguyễn Hoàng Nam
Người Chúa sắm sẵn cho con Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Tôn Vinh Nhiều ca sĩ
Sống vui hát cho Chúa Nguyễn Hoàng Nam
Con Tim Có Lý Lẽ Riêng Nguyễn Hoàng Nam
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05