Binz - Touliver
1 Cọng Tóc Mai Tóc Tiên - Touliver
Bên Anh Đêm Nay Binz - JC Hưng
Sau Mỗi Đêm Dài Binz - JC Hưng
Tell Me Why Touliver - Mr.a
Ngày Tận Thế Nhiều ca sĩ
So Close (Nimbia Remix) Binz - Phương Ly
So Close Binz - Phương Ly
Điều Bí Mật Binz - ItsLee
Adaptation Binz - Am1r
Broken Moon Binz - Trixidy