Tuấn Vỹ - Chế Tuấn

Đom Đóm Sa Huỳnh - Tuấn Vỹ
Tình Tuổi Ô Mai Trang Anh Thơ - Tuấn Vỹ
Tình Dại Khờ Chế Tuấn
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Chế Tuấn
Kẻ Đau Tình Chế Tuấn
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

01
Độc Thân

Dalink Studio

03
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

04
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

05
Nghi ngờ

Ngô Kiến Huy

06
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

02
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

08