...
Chiều Một Mình Qua Phố Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
...
Cát Bụi Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
...
Ru Đời Đi Nhé Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
...
Phôi Pha Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
...
...
Người Tôi Yêu Thanh Hà
...
...
You Break Me Down Thanh Hà
...
...
Thì đó là nhà Thanh Hà
...
...
...
Dù Đã Biết Thanh Hà
...
...
Về Quê Thanh Hà - Thanh Hằng