...
Ăn Sáng Nha Suni Hạ Linh - Erik
...
Cổ Tích Erik (ST.319)
...
...
Thích Ca Mâu Ni Phật Phương Mỹ Chi
...
Liên Hoa Phương Mỹ Chi
...
Chú Đại Bi Dương Ngọc Thái - Phương Mỹ Chi
...
Lạy Phật Quan Âm Phương Mỹ Chi
...
Nghìn Mắt Nghìn Tay Phương Mỹ Chi
...
Mẹ Từ Bi Phương Mỹ Chi
...
Ghen Cô Vy Nhiều ca sĩ
...
...
Bông Bưởi Hoa Cau Phương Mỹ Chi
...
Mùa Hạ Thoáng Qua Nhiều Ca Sĩ - Phương Mỹ Chi
...
Giấc Mơ Cánh Cò Phương Mỹ Chi
...
Mời Anh Về Thăm Quê Em Phương Mỹ Chi