Phương Mỹ Chi - RTee - Erik - DTAP

Vội Vàng Juun Đăng Dũng - RTee
Thành Phố Đơn Phương Juun Đăng Dũng - RTee
Từ Bỏ Erik (ST.319)
Đất Phương Nam Phương Mỹ Chi
Còn thương rau đắng mọc sau hè Khôi Nguyên - Phương Mỹ Chi
Giấc ngủ đầu nôi Khôi Nguyên - Phương Mỹ Chi